Har du fragor?

om mauris

Över 30 år i branschen

Vi har med stor passion för hantverket varit verksamma i plåtbranschen i över 30 år med huvudsaklig verksamhet inom plåtslageri och plåttillverkning.  

Våra produkter är avsedda för små till medelstora företag som önskar effektivisera sin verksamhet